Mynämäen Erä ry  jäsenet harjoittavat myös riistanhoitoa mm. pyytämällä pienpetoja, tekemällä riistapeltoja ja ruokkimalla eläimiä kymmenillä ruokintapaikoilla. Ruokinnoilla turvataan riistaeläinten selviäminen haastavina aikoina ja ohjataan tarvittaessa eläimiä pois mm. teiden läheisyydestä. Näistä paikoista hyötyvät myös muutkin eläimet kuin vain riistaeläimet.