Kaurisohjeet

Suositukset:
– naarasverotuksen oltava 50% ja vasaverotus yli 50% luvista. – Saalissuositus on yksi kauris / jäsen.

Kauriin metsästykseen voivat osallistua metsästysseuran kaikki jäsenet.

Metsästys
Metsästys suoritetaan hirvieläimille vuokratuilla alueilla 1.9.-31.1., metsäkaurisuros 16.5.-15.6., välisenä aikana,1 kauris / seurueen jäsen, kyttäys, hiivintä/houkutus metsästyksenä luotiaseella sekä ajometsästyksenä koiralla/ketjussapääsääntöisesti haulikolla. Luodikon käytöstä ajometsästyksessä päättää metsästyksenjohtaja. Kyttäysmetsästys ruokintapaikoilla suoritetaan suoritetun kannan arvioinnin perusteella valikoidusti. Alkukautena ammutaan vain vasoja. Metsästyksellä ei saa vaikeuttaa peuranruokintapaikalla suoritettavaa peuran kyttäysmetsästystä. Ajometsästys koiralla/ketjussa suoritetaan nimetyn metsästyksenjohtajan johdolla. Metsästyksenjohtaja on velvollinen ohjaamaan passitukset turvalliseksi, jos metsästetään sekä haulikolla että luotiaseella. Haulikolla ammuttaessa on vaadittava, että metsästäjä tietää ja tarvittaessa merkitsee maksimi ampumamatkan passipaikallaan (25m). Hiivintä/houkuttelu on valikoivaa metsästystä. Varovaisuus muiden metsässä liikkuvien takia tärkeää. Metsästäessäsi haulikolla varmista, että haulikoko on sopiva 3,25-3,75 mm. Ampumaetäisyys enintään 25 m. Tappava osuma-alue on sama niin haulikolla kuin luodikollakin! Rihlatulla aseella metsästettäessä on oltava rhy:n ampumakoe suoritettuna(kauriskoe). Turvallisuustekijänä, käytetään punaista tai oranssia liiviä ja päähinettä. Saatu saalis, haavakot ja hutilaukaukset on ilmoitettava välittömästi kaurispäällikölle. Ampujan on tehtävä lain mukainen ilmoitus Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiriin 7 päivän kuluessa kaadosta!

Kannan hoito
Elinvoimaisen kannan takia on välttämätöntä, että vanhat urokset ja naaraat pyritään säästämään. Ruokinta on jokaisen metsästykseen osallistuvan velvollisuus. Hoitamallasi ruokinta-alueella hoidat itse luvan riistanruokintaan maanomistajalta.Pienpetojen pyyntiin (kettu) on jokaisen osallistuttava. Ketun pyyntiä voidaan suorittaa myös kauriinmetsästyksen yhteydessä.

Yleistä
Olet velvollinen ilmoittamaan kaatamasi riistan viipymättä kaurispäällikölle ja V-S Riistanhoitopiiriin 7 päivän kuluessa kaadosta. Ilmoituksessa tulee ilmetä seuraavaa: IKÄ (aikuinen/vasa), SUKUPUOLI, PYYNTIAJANKOHTA, PYYNTIPAIKKA (tilan), koko paino päineen, nahkoineen ja suolineen sekä teuraspaino. Yhteisjahdeissa saaduista saaliista voidaan ilmoittaa ko. tiedot kootusti. Jahtivieraasta, niin seuran jäsenestä kuin vieraskortin lunastaneesta ulkopuolisesta, on aina ilmoitettava päällikölle ennen metsästystä. Varmista, että vieraasi tuntee sovitut säännöt. Metsästysalueellamme kauriiden aiheuttamat vahingot (viljelykset, puutarha) on saatettava välittömästi päällikön tietoon ja sovittava vahinkojen estämisestä ja kuka ampuu vahinkoeläimen. Yhteistoiminta maanomistajien kanssa luo edellytykset metsästyksellemme. Hallittu kannan hoito edellyttää kurinalaista metsästystä ja yhteisesti sovittujen toimintojen ja ohjeiden noudattamista.

Kaurispäällikkö: Esa Heinonen puh: 044 0554 513

Varapäällikkö: Risto Piilinen puh: 041 4429 000

Varapäällikkö: Martti Suvanto puh: 050 5249 405

Kauriskouluttaja: Antti Korhonen puh: 050 5645 342