Metsästyksen vartijat

Riistanvartijat:


Mikko Peltola
Niitytie 9
23120 MIETOINEN
050 5224458

Lisäksi jokaisen Erän jäsenen velvollisuus on tarkkailla riistamaita ja ilmoittaa havaituista rikkeistä tai eläimiin liittyvistä epänormaaleista asioista riistanvartijoille.

Suurpetoyhdysmiehet:

Matti Tuittu   p. 050 3248083

Timo Lujala  p. 0400 590377

Suurpetohavainnoista on ilmoitettava välittömästi suurpetoyhdysmiehille. Tämä on tärkeää alueen petotilanteen luotettavan tilannekuvan saamiseksi. Tarkkojen, ajanmukaisten havaintojen mukaan voidaan antaa tietoa petojen liikkeistä esimerkiksi koiramiehille. Ilmoitetut havainnot menevät myös valtakunnalliseen tarkkailuun.